รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน พนักงานราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

เลขที่ 77 หมู่ 4 ถ.โชคชัย - เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110 หมายเลขโทรศัพท์ : 044-634547   
Create by : http://msglive.org Version 3.5 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.