25.2 C
Buriram
Thursday, June 8, 2023
- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

admin

28 POSTS
0 COMMENTS

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เรื่อง  การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ตามหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

วันที่ 20-21 เมษายน 2566 นายสุชิต ชมพูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยะวงศ์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ตามหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพื่อรณรงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.20 น. คณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพื่อรณรงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เป็นประจำทุกวันจันทร์ (นายนธีกรณ์ โง้วเจริญ /ภาพ)

รับชม “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ”

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง รับชม “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมนางรอง...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่ 27 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ำ โครงการ "ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวัง" เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปี 2566 ให้กับเด็กๆ ในชุมชนได้ฝึกทักษะการเอาตัวรอด ในช่วงปิดเทอมโดยใช้สถานที่ สระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ50คน

Latest news

- Advertisement -spot_img