วันที่ 24 เมษายน 2566

เวลา 08.20 น.

คณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพื่อรณรงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เป็นประจำทุกวันจันทร์

(นายนธีกรณ์ โง้วเจริญ /ภาพ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here