การพิมพ์สลิปเงินเดือนรูปแบบใหม่ สามารถจัดพิมพ์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร. 044-633-691 กด 117