ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.

 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 “เกษมศานต์ การเกษียณ” บ้านบัวตะเคียน (อ่าน 264 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 ก.ย. 2557)นายเสนาะ แก้วมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต “เกษมศานต์ การเกษียณ” อาจารย์บุญส่ง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านราษฏร์รักแดน สนองนโยบายค่านิยม ๑๒ ประการ (อ่าน 224 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ก.ย. 2557)นายอุดม วรรณวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฏร์รักแดน สนองนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ค่านิยม ๑๒ ประการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้ง Applica... (อ่าน 212 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ก.ย. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการ Application และบทเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ .....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 199 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ก.ย. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการจัดสร้างอาคารสำนักง... (อ่าน 252 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ย. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมจัดสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินท... (อ่าน 258 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ย. 2557) คณะติดตาม ประเมินผล กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์... (อ่าน 164 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ย. 2557)กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพศึกษานิเทศก์ ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนดีประจำตำบล เขตพัฒนาคุณภาพนางรอง “แนะแนวการ... (อ่าน 186 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ก.ย. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม “แนะแนวการเรียนสายอาชีวศึกษา โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล”.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศ... (อ่าน 210 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 ก.ย. 2557) นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มลุ่มลำมาศ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร... (อ่าน 206 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ก.ย. 2557) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แนะแนวการเรียนสายอาชีพ โรงเรียนดีศรีตำบล อำเภอโนนดิ... (อ่าน 190 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ก.ย. 2557)โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี จัดโครงการแนะแนวการเรียนสายอาชีวศึกษา .....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ยังสืบสาน... “ตำน... (อ่าน 192 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ก.ย. 2557)๒๕๕๗ นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครู ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนเครือข่าย ๑๐% บุรีรั... (อ่าน 187 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ก.ย. 2557) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนเครือข่าย ๑๐ % ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มทางสว่าง มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทรั... (อ่าน 331 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ก.ย. 2557)กลุ่มผู้มีจิตศรัทธา ในนามกลุ่มทางสว่าง ได้มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์..
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขัน “สพฐ. – เอพี ฮอนด้า ... (อ่าน 152 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ก.ย. 2557) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “สพฐ. – เอพี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗.......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพโนนดินแดง จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมน... (อ่าน 150 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ก.ย. 2557)เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มพนมรุ้ง แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 189 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 ก.ย. 2557)กลุ่มโรงเรียนพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านโนนสูงน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ แนะแนวการเรียน... (อ่าน 180 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 ก.ย. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดโครงการแนะแนวการเรียนสายอาชีวศึกษา....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มเสาทอง เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 243 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ก.ย. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนเสาทอง....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตามการดำเนินการเลือกตั้ง ... (อ่าน 205 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ก.ย. 2557)นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๘ ตรวจการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 53
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122