หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 เขตพัฒนาคุณภาพโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมวัดและ... (อ่าน 242 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการอบรมการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน... (อ่าน 256 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 พ.ย. 2557) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง (อ่าน 291 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 พ.ย. 2557)นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านน้อยสะแกกวน เปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พร... (อ่าน 203 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 พ.ย. 2557)นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ โนนดินแดง ประชุมผู้บริหา... (อ่าน 230 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 พ.ย. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ และโนนดินแดง.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มหนองหงส์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 281 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โคกสูงคูขาด เปิดห้องสมุด “พุทธชยันตี” (อ่าน 260 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดห้องสมุด “พุทธชยันตี” โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิต... (อ่าน 203 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 พ.ย. 2557) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม และกำกับ การสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษ... (อ่าน 226 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 พ.ย. 2557) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER ……
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง ประชุมประธานกลุ่ม (อ่าน 158 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 พ.ย. 2557) นายสุชิต ชมพูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ (ผอ.เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษานางรอง) เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 205 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบาย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียนเมืองนางรอง อบรม... (อ่าน 220 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 พ.ย. 2557) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียนเมืองนางรอง....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สกสค. ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลาก... (อ่าน 281 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ (อ่าน 158 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประ... (อ่าน 191 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ .....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการก่อสร้างอาคารสำนักง... (อ่าน 354 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลังใหม่.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 256 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 พ.ย. 2557)นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านโคกกระชาย นำนักเรียนชวนท้องพุทธวจนะ ขอรับโอวาท... (อ่าน 242 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระชาย ตัวแทนระดับภาคแข่งขันตามโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรีย... (อ่าน 279 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (ครูตู้) ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมประธานกลุ่มเพื่อยกระดับผลสัม... (อ่าน 250 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 55
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122