หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (อ่าน 262 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (01 มี.ค. 2558) นางทิพย์เมธาพร ปารีณาสุตนันต์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น... (อ่าน 216 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 ก.พ. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัด.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 203 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 ก.พ. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษา....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคัดเลือกโรงเรียนโครงการเงินท... (อ่าน 216 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 ก.พ. 2558) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อกองทุนอาหารกลางวัน....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง นางรองมินิ... (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 56 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 ก.พ. 2558) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง นางรองมินิมาราธอน ครั้งที่ ๓ .....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมลูกจ้างประจำในสังกัด (อ่าน 242 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.พ. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างประจำในสังกัด....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ... (อ่าน 429 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.พ. 2558)อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมงาน “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สา... (อ่าน 180 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.พ. 2558) พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” .....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา... (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 ก.พ. 2558) นางสาวเฟื่องฟ้า สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาในสัง... (อ่าน 348 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ก.พ. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 302 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 ก.พ. 2558) นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดกีฬานักเรียนกลุ่มเสาทอง (อ่าน 179 ครั้ง) จำนวน 36 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ก.พ. 2558) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเสาทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “เพียรประจงเกมส์” (อ่าน 189 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ก.พ. 2558) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) “เพียรประจงเกมส์” ประจำปีการศึ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตร... (อ่าน 290 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.พ. 2558) นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนางรอง (อ่าน 234 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 ก.พ. 2558) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน (อ่าน 222 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 ก.พ. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านราษฏร์รักแดน (อ่าน 289 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ก.พ. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านราษฏร์รักแดน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ธนารักษ์จังหวัดบุรีรัมย์ ชี้จุดสถานที่ก่อสร้างสำนัก... (อ่าน 228 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ก.พ. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ดูการชี้จุดสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ของธนารักษ์จังหวัดบุรี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เยี่ยมสนามสอบ O-NET เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ โนนด... (อ่าน 313 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (02 ก.พ. 2558) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ, โนนดินแดง....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (อ่าน 333 ครั้ง) จำนวน 38 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (01 ก.พ. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.๓ โรงเรียนในสังกัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 59
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122