หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการก่อสร้างอาคารสำนักง... (อ่าน 453 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลังใหม่.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 304 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 พ.ย. 2557)นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านโคกกระชาย นำนักเรียนชวนท้องพุทธวจนะ ขอรับโอวาท... (อ่าน 301 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระชาย ตัวแทนระดับภาคแข่งขันตามโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรีย... (อ่าน 319 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (ครูตู้) ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมประธานกลุ่มเพื่อยกระดับผลสัม... (อ่าน 310 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่าน... (อ่าน 306 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และการเรียนการสอนป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอฯ (อ่าน 440 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (02 พ.ย. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ปร... (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (01 พ.ย. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๗....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับชม Conferrence โครงการขยายผลการ... (อ่าน 242 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (31 ต.ค. 2557)นายสุชิต ชมภูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แล... (อ่าน 432 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 ต.ค. 2557) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ไทยรัฐวิทยา “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง... (อ่าน 372 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ต.ค. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มลุ่มน้ำมูล.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.บุรีรัมย์ เขต ๓ เข้าเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัวต่อ... (อ่าน 337 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ต.ค. 2557)นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เข้าเยี่ยมคารวะ แนะนำตัว และขอรับทราบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด... (อ่าน 347 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ต.ค. 2557)นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แล... (อ่าน 411 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ต.ค. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมวิชาหน้าที่พลเมือง.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช (อ่าน 280 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ต.ค. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมถวายพวงมาลา และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช... (อ่าน 556 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ต.ค. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช้รัฐธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมพิจารณางบประมาณ (อ่าน 280 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ต.ค. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณในการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการ... (อ่าน 318 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 ต.ค. 2557) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ กำกับ ติดตาม เก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้ง และการซ่อมระบบเครือข่าย......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การ... (อ่าน 345 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 ต.ค. 2557)นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุุรีรัมย์ เขต ๓ เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่่วประเทศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายาวสามัคคี เปิดป้ายโรงเรียนและเปิดกีฬาภายใน (อ่าน 306 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ต.ค. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายชื่อโรงเรียน และเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีภายใน ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 59
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122