หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร (อ่าน 307 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 ส.ค. 2558) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมให้ความรู้ด้านงานวินัยและนิติก... (อ่าน 279 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ส.ค. 2558) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม “ให้ความรู้ด้านงานวินัยและนิติการ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร้อยดวงใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ... (อ่าน 297 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ส.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการร้อยดวงใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๑...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงห... (อ่าน 233 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ส.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโร... (อ่าน 271 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ส.ค. 2558) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสู่วิถีพอเพียง....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. (อ่าน 264 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ส.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน  (อ่าน 210 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ส.ค. 2558) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ปี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มสำโรงใหม่ เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการสอนนักเรี... (อ่าน 318 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ส.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการสอนนักเรียนอ่านออกเขียนได้.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม และประเมินผลการดำเนิ... (อ่าน 468 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 ส.ค. 2558) นายชูชาติ ทรัพย์มาก ประธานคณะติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. และคณะติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ของ สพป.บุรีรัมย์ เข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้น... (อ่าน 324 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ก.ค. 2558)สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 333 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ก.ค. 2558) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อนุบาลนางรอง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น (อ่าน 315 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ก.ค. 2558)โรงเรียน Tamagawa Academy ประเทศญี่ปุ่น นำนักเรียนมัธยมศึษาตอนปลาย แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เข้าค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทย... (อ่าน 228 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 ก.ค. 2558) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายสร้างสรรค์สติปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สอบครูธุรการโรงเรียน (อ่าน 387 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 ก.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจและกับกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โนนสุวรรณ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเ... (อ่าน 289 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ก.ค. 2558) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และจัดเทศกาล “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการาเขตพื้นที่การศึกษ... (อ่าน 163 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ก.ค. 2558) นายไพบูลย์ ตักกะศิลา ประธาน คพท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา (อ่าน 277 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ก.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะร่วมพบปะเครือข่ายทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการ ศธ. ตรวจราชการกรณีพิเศษโรงเรียนอนุบา... (อ่าน 391 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ก.ค. 2558) นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการกรณีพิเศษโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมรายงานข้อมูลการติดตามและประเ... (อ่าน 449 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน เพื่อการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.... (อ่าน 285 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ค. 2558)ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 68
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573