ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน  
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบนโยบายผู้บริหารฯ (อ่าน 401 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ม.ค. 2556)ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคำสั่งย้าย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมระลึกพระคุณบูรพาจารย์และปฏิญาณ... (อ่าน 403 ครั้ง) จำนวน 42 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ม.ค. 2556)ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และปฏิบัติญาณตน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ นิเทศ ติดตาม... (อ่าน 394 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ม.ค. 2556)นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้เป็นเกียรติประเมินนักเรียนโ... (อ่าน 350 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 ม.ค. 2556)รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ยินดีต้อนรับ รองฯ ภูมิชน วัฒนะ (อ่าน 471 ครั้ง) จำนวน 31 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 ม.ค. 2556)ต้อนรับ รองฯ ภูมิชน  วัฒนะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตำบลลำนางรอง โนนดินแดง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน... (อ่าน 386 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ม.ค. 2556)เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด” วัดอัมภาราม (เท... (อ่าน 380 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ม.ค. 2556)ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด ปิดทองหลวงพ่อเทิ่ง&rdq...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “บวรประชาร่วมใจ” โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี (อ่าน 381 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ม.ค. 2556)รับมอบอาคาร “อนุบาลบวรประชาร่วมใจ” โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬา สามัคคี ปีใหม่ ๒๕๕๖ บุรีรัมย์ เขต ๓ (อ่าน 366 ครั้ง) จำนวน 65 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ธ.ค. 2555)กีฬาสามัคคี ปีใหม่ ๒๕๕๖
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ส่งลูกเสือ-เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูก... (อ่าน 437 ครั้ง) จำนวน 27 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ธ.ค. 2555)

“การลูกเสือเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” Scouting for Sufficiency Economy”

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กุมภลักษณ์เกมส์” กลุ่มโรงเรียนสำโรงใหม่ (อ่าน 370 ครั้ง) จำนวน 29 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ธ.ค. 2555)เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสำโรงใหม่ “กุมภลักษณ์เกมส์”
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 421 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 ธ.ค. 2555)ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สายสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ (อ่าน 422 ครั้ง) จำนวน 55 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ธ.ค. 2555)แข่งขันกีฬา “สายสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัต... (อ่าน 403 ครั้ง) จำนวน 50 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ธ.ค. 2555)

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บ้านตะกุดตาสา เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน  (อ่าน 431 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : (17 ธ.ค. 2555)            นายพรชัย  ศรีสุริยันต์โยธิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขัน “นางรองมินิมารา... (อ่าน 513 ครั้ง) จำนวน 46 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ธ.ค. 2555)            นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เปิดป้ายอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ... (อ่าน 416 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก /ข่าว   (17 ธ.ค. 2555)เปิดป้ายอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” โรงเรียนบ้านบ้านโคกสูงคูขาด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เขตพัฒนาคุ​ณภาพเฉลิมพ​ระเกียรติ ประชุม... (อ่าน 308 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ธ.ค. 2555)เขตพัฒนาคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ           

&...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด... (อ่าน 412 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร  พลจันทึก (06 ธ.ค. 2555)                นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสอบธรรมสนามหลวง (อ่าน 591 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 ธ.ค. 2555)          นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมสอบน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 40
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
ทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122