หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนกองทุนการศึกษา (อ่าน 206 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (02 ก.พ. 2559) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓ จังหวัดบุรีรัมย์....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต๓ ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างถนน (อ่าน 400 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (01 ก.พ. 2559) นางพุทธชาด ศรีสุริยันต์โยธิน สจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างถนนเข้า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ แห่งใหม่......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านปากช่องเปิดอาคารเรียนใหม่ (อ่าน 293 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ม.ค. 2559)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนแห่งใหม่.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการประเมินเขตสุจริต (อ่าน 279 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ม.ค. 2559) น.ส.สมพร สามทองกล่ำ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และคณะ ประเมินเขตสุจริต สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบห้องน้ำคนพิการ  (อ่าน 210 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ม.ค. 2559)นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานรับมอบห้องน้ำและรถสามล้อโยกคนพิการ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครูหนองกี่ (อ่าน 322 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ พบเพื่อนครูหนองกี่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ (อ่าน 402 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประดับอินทรธนู และแสดงความยินดี ผอ.เชี่ยวชาญ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”  (อ่าน 333 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ม.ค. 2559)“เกียรติยศครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ “พบเพื่อนครู” หนองหงส์ (อ่าน 222 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ พบเพื่อนครูหนองหงส์....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ “พบเพื่อนครู” ครูชายแดนละหาน... (อ่าน 276 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ พบเพื่อนครูละหานทราย....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครูโนนดินแดง (อ่าน 238 ครั้ง) จำนวน 38 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พบเพื่อนครูโนนดินแดง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พบเพื่อนครูปะคำ (อ่าน 292 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (12 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ พบเพื่อนครูเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครูโนนสุวรรณ... (อ่าน 238 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ พบเพื่อนครูเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสุวรรณ ตามโครงการ “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครู”....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่... (อ่าน 156 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานรับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายเยาวชน “วรรณกรรม สีสัน วัยใส” (อ่าน 206 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “วรรณกรรม สีสัน วัยใส” ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 180 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด..
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “สานสัมพันธ์ ๕ เขตพื้นที่การศึกษา” (อ่าน 135 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ ๕ เขตพื้นที่การศึกษา”....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 270 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ พบเพื่อนครูอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครูนางรอง (อ่าน 312 ครั้ง) จำนวน 40 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ม.ค. 2559) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะพบเพื่อนครูอำเภอนางรอง ตามโครงการ “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “รู้รัก สามัคคี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙” (อ่าน 220 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (30 ธ.ค. 2558)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับกิจกรรมตามประเพณีโดยใช้กิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 72
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573