หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคัดเลือกกรรมการตัดสินการประก... (อ่าน 245 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 ต.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (อ่าน 246 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ต.ค. 2558) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมโรงเรียนเข้าร่วมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต... (อ่าน 296 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (13 ต.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจความพร้อม และตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย (อ่าน 297 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ต.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย..
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ทำบุญถวายภัตตาหาร วัดเขาคอก (อ่าน 189 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ต.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญถวายภัตตาหาร.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. (อ่าน 169 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ต.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการเขต (อ่าน 168 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (08 ต.ค. 2558) กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการเขตฯ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ “เด็ก ป.๑ อ่านออก เขียนได้” (อ่าน 362 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ต.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ “เด็ก ป.๑ อ่านออก เขียนได้” ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาและศึกษาดูงาน (อ่าน 245 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ต.ค. 2558)นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา และศึกษาดูงาน....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเมืองไผ่โพธิ์ชัย และมอบทุนการศึ... (อ่าน 159 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (01 ต.ค. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเมืองไผ่โพธิ์ชัย และมอบทุนกองทุนปันน้ำใจสู่น้องช่วยเหลือนักเรียนที่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันวานที่ภาคเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ (อ่าน 234 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 ก.ย. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โนนดินแดง แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ (อ่าน 272 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ก.ย. 2558) เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาตรูในการสร้างเครื่องมือประเมิ... (อ่าน 191 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ก.ย. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมด้านการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาความสามารถการสืบเสาะหารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์... (อ่าน 209 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ก.ย. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พบปะและบรรยายพิเศษการพัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 271 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 ก.ย. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประจำชุมบุคลากรในสังกัด (อ่าน 168 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 ก.ย. 2558) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรั... (อ่าน 238 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 ก.ย. 2558) นายไพบูลย์ ตักกะศิลาพันธุ์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “คืนความสุข ลูกหลาน สพฐ.” (อ่าน 207 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ก.ย. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานยกเสาเอกบ้านนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูกหลาน สพฐ.” ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา... (อ่าน 135 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ก.ย. 2558) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนในฝัน ร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสน... (อ่าน 170 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 ก.ย. 2558) นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอละหานทราย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลงานโรงเรียนในฝัน....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 67
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122