ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุ... (อ่าน 275 ครั้ง) จำนวน 40 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 ก.ค. 2557) นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอหนองหงส์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เกมส์” .......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการ “อบรมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา... (อ่าน 179 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ก.ค. 2557) นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ... (อ่าน 215 ครั้ง) จำนวน 19 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (24 ก.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อนุบาลโนนสุวรรณ รับการการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเ... (อ่าน 195 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 ก.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนร... (อ่าน 179 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (21 ก.ค. 2557) นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรม “การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทร... (อ่าน 252 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (18 ก.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมรับการประเมินผลการดำเน... (อ่าน 191 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ก.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานประชุมเตรียมรับการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symp... (อ่าน 184 ครั้ง) จำนวน 26 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ก.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)ในงานสัปดาห์อาเซียน และการประก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมการควบคุมเก็บรักษาพัสดุและการจ... (อ่าน 221 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมการควบคุมเก็บรักษาพัสดุ และการจัดส่งสำเนาจัดซื้อจัดจ้างของโร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการประกวดการแข่งขันภา... (อ่าน 156 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.ค. 2557)กลุ่มนิเทศฯ ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุ... (อ่าน 166 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ก.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โบสถ์พระยาแสงทอง เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโบสถ์พระยาแ... (อ่าน 184 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ก.ค. 2557) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มลุ่มลำมาศ จัดการแข่งขันกีฬา “ลุ่มลำมาศเกมส์” (อ่าน 262 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ก.ค. 2557) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม “ลุ่มลำมาศเกมส์”......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย... (อ่าน 157 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ก.ค. 2557) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗.........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน เพื่อขอรับเง... (อ่าน 143 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ก.ค. 2557) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล โรงเรียนเอกชนในระบบ.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโร... (อ่าน 293 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ก.ค. 2557) นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากช่อง......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เลือกตั้ง กต.ปน. ของเขตพื้นที่การศึ... (อ่าน 160 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 ก.ค. 2557) กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบเพื... (อ่าน 220 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 มิ.ย. 2557) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาติยะว... (อ่าน 228 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 มิ.ย. 2557) นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิติยะวานิช ครั้งที่ ๒๑ .....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมชี้แจง “แนวการจัดกิจกรรมการเร... (อ่าน 223 ครั้ง) จำนวน 28 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 มิ.ย. 2557) นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพในโรงเรียน”......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 52
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122