หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประส... (อ่าน 25 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 เม.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ “อิ่มบุญสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไ... (อ่าน 85 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 เม.ย. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และทำบุญฉลองห้องประชุม “นางรอง”....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำ... (อ่าน 122 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (03 เม.ย. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Big Cleaning Day และปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา (อ่าน 97 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (31 มี.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน... (อ่าน 135 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 มี.ค. 2560)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ ๑....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 OPEN HOUSE การแสดงผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน “เทิดไท้... (อ่าน 110 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (29 มี.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงาน Open House การแสดงผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน “เทิดไท้องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐” อน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Open house บ้านสิงห์ (อ่าน 115 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 มี.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด “งานเปิดรั้วโรงเรียน (Open house)” โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฏร์อนุสรณ์)....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาระบบจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โดยใช้โปรแกร... (อ่าน 101 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 มี.ค. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรม SchoolMIS.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 มี.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยควา... (อ่าน 91 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (16 มี.ค. 2560)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยค... (อ่าน 180 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 มี.ค. 2560)สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ โดยกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ระเบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สรรหาพนักงานราชการและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการ... (อ่าน 294 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 มี.ค. 2560) บุรีรัมย์ เขต ๓ ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ และคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 OPEN HOUSE ZERO WASTE SCHOOL อนุบาลหนองหงส์ (อ่าน 61 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 มี.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงาน Open House Zero Waste School โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 283 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ก.พ. 2560) นายเพ็ชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ คัดเลือกเด็กพิการและนักการภารโรง (อ่าน 248 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ก.พ. 2560)บุรีรัมย์ เขต ๓ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับสมัครสรรหาและสรรหาพนักงานราชการ... (อ่าน 1058 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ก.พ. 2560) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู (โครงการคืนครูให้นักเรียน)....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ส่งเสริมการใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษา... (อ่าน 109 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ก.พ. 2560) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการส่งเสริมการใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษา....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผ้าป่าสามัคคีโคกกระพี้หนองนกเขา (อ่าน 178 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ก.พ. 2560) นายอภิชาต คำดี ผช.รมช.คมนาคม และนายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “เบญจสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา” ครั้งที่ ๘ ประจำป... (อ่าน 151 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ก.พ. 2560) นายเพ็ชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “เบญจสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดตั้งโรงเ... (อ่าน 116 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.พ. 2560) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา วัดสิงห์วงศ์....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 68
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573