หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 ส่งเสริมการใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษา... (อ่าน 13 ครั้ง) จำนวน 18 รูป
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ก.พ. 2560) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการส่งเสริมการใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษา....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผ้าป่าสามัคคีโคกกระพี้หนองนกเขา (อ่าน 35 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ก.พ. 2560) นายอภิชาต คำดี ผช.รมช.คมนาคม และนายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “เบญจสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา” ครั้งที่ ๘ ประจำป... (อ่าน 47 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (20 ก.พ. 2560) นายเพ็ชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “เบญจสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดตั้งโรงเ... (อ่าน 62 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.พ. 2560) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา วัดสิงห์วงศ์....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามงบประมาณและรับฟังความคิดเห็น (อ่าน 68 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (10 ก.พ. 2560) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามงบประมาณและรับฟังความคิดเห็น...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.... (อ่าน 101 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 ก.พ. 2560) คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัด....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สุดยอดนักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ (อ่าน 165 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (06 ก.พ. 2560) นักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ คว้า ๙ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายสุชิต ชมพูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็น... (อ่าน 113 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (27 ม.ค. 2560) นายสุชิต ชมพูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net)....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบเกียรติบัตรงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 113 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ม.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรคณะผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีงานวันครู ๒๕๖๐ (อ่าน 161 ครั้ง) จำนวน 32 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ม.ค. 2560) นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง เป็นประธานพิธีจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดทำบุญเลี้ยงพระวาระดิถีขึ้นปีใหม... (อ่าน 109 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ม.ค. 2560) นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระวาระดิถึขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 106 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ม.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูล Onli... (อ่าน 94 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ม.ค. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูล Online...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU (อ่าน 104 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ม.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 96 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ม.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการแสดงอาคารสำนักงาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เยี่ยมสนามสอบ Pre O-net, Pre NT ปี ๕๙ (อ่าน 141 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (26 ธ.ค. 2559) นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-net, Pre NT โรงเรียนอนุบาลนางรอง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... (อ่าน 112 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ธ.ค. 2559) นายสังคม จันทร์วิเศษ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) และคณะ ประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย... (อ่าน 172 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ธ.ค. 2559) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาครู เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน... (อ่าน 244 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (02 ธ.ค. 2559) นายธีระ คนชุม ผอ.ร.ร.อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นและบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล ในการคัดกรองแล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เตรียมการรับการประเมินเขตสุจริต (อ่าน 173 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (02 ธ.ค. 2559) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 67
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573