หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป
กลุ่มข่าว :
 ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์ มอบทุนการศึกษา “ทุนเด็กกตัญ... (อ่าน 13 ครั้ง) จำนวน 14 รูป
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 ส.ค. 2560) นายโชคชัย สว่างรัตน์ ปลัดอาวุโส อำเภอนางรอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเด็กกตัญญู รู้รับผิดชอบ” ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์.....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายวิชาการ “สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” ครั้งที่... (อ่าน 12 ครั้ง) จำนวน 14 รูป
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (22 ส.ค. 2560)นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการ “สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๒ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการชุมชน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์... (อ่าน 53 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ส.ค. 2560)นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครั้งที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที... (อ่าน 41 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ส.ค. 2560)นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครั้งที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร... (อ่าน 52 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (11 ส.ค. 2560)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานคุ้มครองและช่วยเหลือน... (อ่าน 77 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (09 ส.ค. 2560)นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานสร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ... (อ่าน 79 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (07 ส.ค. 2560) นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ..........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวีดีทัศ... (อ่าน 97 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ส.ค. 2560) นายมาโนช กลิ่นพะยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้..........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมครูแนะแนวและครูกิจกรรมเสริมสร้... (อ่าน 71 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (05 ส.ค. 2560)นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใ... (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (04 ส.ค. 2560)นางแน่งน้อย บันรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา... (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (28 ก.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนกา... (อ่าน 102 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 ก.ค. 2560)นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)........
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาครูผู้สอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ (อ่าน 63 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (25 ก.ค. 2560)ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่าน 75 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (23 ก.ค. 2560) นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายสร้างสรรค์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามโครงการ “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยังยืน......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมแล... (อ่าน 109 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 ก.ค. 2560) ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมจัดทำ PLC (อ่าน 97 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (19 ก.ค. 2560)นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC).....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนในสังกัด รับการติดตามโครงการอาหาร (เสริม) ... (อ่าน 72 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ก.ค. 2560) นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามโครงการอาหาร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบ... (อ่าน 84 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (17 ก.ค. 2560)นางสมจิตร สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายภายในสถา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ตามแ... (อ่าน 78 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (15 ก.ค. 2560) นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บุรีรัมย์ เขต ๓ “ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” (อ่าน 60 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก (14 ก.ค. 2560) นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการในสังกัดปลูกป่า ตามโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ......
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 72
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT.
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573