หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป

หน้าแรก » ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒... "
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒...
นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ..........
ค่ายวิชาภาษาอังกฤษเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการเรียนการสอนจะสร้างมาเสริมเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นการประมวลสาระการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสามารถถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อจัดทำหลักสูตร ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งดนตรี ศิลปะ ภาพยนตร์ และเกม เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านสื่อแขนงต่างๆ พัฒนาความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน เหมาะกับเด็กๆทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก 
วันที่ 07 สิงหาคม 2560 เวลา 13:56:51 น.
อ่าน 80 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒...
ข่าวล่าสุด
 ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์ มอ...
22 ส.ค. 2560
 ค่ายวิชาการ “สังคมศึกษา ศา...
22 ส.ค. 2560
 ค่ายวิชาการนักเรียน กลุ่มส...
15 ส.ค. 2560
 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครั้...
15 ส.ค. 2560
 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธ...
11 ส.ค. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุ...
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจ...
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดป...
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอ...
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสั...
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573