หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป

หน้าแรก » ทั่วไป » เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในครูแกนนำพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในครูแกนนำ "
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในครูแกนนำ
นางแน่งน้อย บันรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน......
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินการรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ โดยกลุ่มอำนวยการ จึงได้จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานควบคุมภายในให้กับโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนละ ๒ คน จำนวน ๖๐ คน โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมจะต้องไปต่อยอดให้กับบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนที่ตนสังกัดอยู่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการวางระบบควบคุมภายใน และเพื่อรายงานผลการควบคุมภายในได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ นายทรงพล ฐานวิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางแน่งน้อย บันรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ ห้องนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก 
วันที่ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 12:29:01 น.
อ่าน 68 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในครูแกนนำ
ข่าวล่าสุด
 ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์ มอ...
22 ส.ค. 2560
 ค่ายวิชาการ “สังคมศึกษา ศา...
22 ส.ค. 2560
 ค่ายวิชาการนักเรียน กลุ่มส...
15 ส.ค. 2560
 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครั้...
15 ส.ค. 2560
 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธ...
11 ส.ค. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุ...
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจ...
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดป...
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอ...
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสั...
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573