หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป

หน้าแรก » ทั่วไป » โรงเรียนในสังกัด รับการติดตามโครงการอาหาร (เสริม) นมในโรงเรี...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" โรงเรียนในสังกัด รับการติดตามโครงการอาหาร (เสริม) นมในโรงเรี... "
โรงเรียนในสังกัด รับการติดตามโครงการอาหาร (เสริม) นมในโรงเรี...
นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามโครงการอาหาร (เสริม) นมโรงเรียน.......
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายพัฒนานมที่มีคุณภาพให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดื่ม ครอบคลุมทุกโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ในหลักการคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องผลิตนมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีตัวบ่งชี้ คือ ปริมาณสารอาหารของแข็งโดยรวม ต้องไม่น้อยกว่า 12.25 % และปริมาณของเม็ดเลือดขาวที่ต้องไม่เกิน 550,000 เม็ด ต่อ 1 ลบ.ซม เพราะหากมีมากเกินจะส่งผลเสียได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กำหนดติดตามโครงการอาหาร (เสริม) นมในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว และโรงเรียนวราวัฒนา อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหาร (เสริม) นมโรงเรียน โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว และโรงเรียนวราวัฒนา อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสนี้ นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสัมพันธ์ เฉียดสระน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมให้การต้อนรับ
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:07:08 น.
อ่าน 86 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : โรงเรียนในสังกัด รับการติดตามโครงการอาหาร (เสริม) นมในโรงเรี...
ข่าวล่าสุด
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางร...
20 ก.ย. 2560
 นักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่...
20 ก.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาศักยภ...
18 ก.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดต...
14 ก.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บ...
06 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุ...
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจ...
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดป...
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอ...
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสั...
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573