หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3



นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป

หน้าแรก » ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเต...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเต... "
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเต...
นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการสอนและสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสมอง Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเต
การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เกิดจากแนวคิดของมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Maria Montessori) แพทย์หญิงชาวอิตาลีที่มีความเชื่อว่า “การให้การศึกษากับเด็กในวัยเริ่มต้น ไม่ใช่การนำความรู้ไปบอกเด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการทางธรรม ชาติของเขา” มอนเตสซอรี่เริ่มต้นนำแนวการสอนนี้ไปใช้กับเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้า โดยประดิษฐ์สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยเน้นการฝึกฝนทางด้านประสาทสัมผัสจับต้อง บิดหรือหมุนด้วยมือ เพื่อให้สมองทำหน้าที่ตอบสนองได้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ความสำเร็จ ความล้มเหลว รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง เกิดแรงผลักดันที่เด็กทำให้เกิดขึ้นเอง และมีระเบียบวินัยที่เกิดจากความเป็นอิสระของเด็ก โดยไม่จำเป็นต้องมีคำติชมของผู้ใหญ่ หรือการให้รางวัลและการลงโทษ มอนเตสซอรี่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเมื่อเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้าเหล่านั้นสามารถอ่าน เขียน สอบผ่านและเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ และยังใช้ได้ผลดีกับเด็กปกติอีกด้วย วิธีการสอนของมอนเตสซอรี่จึงเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการสอนและสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสมอง Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเตสชอรี่ ในบริบท สพฐ. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสมอง Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเตสชอรี่ ในบริบท สพฐ. และเพื่อให้สามารถจัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสมอง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:15:11 น.
อ่าน 99 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 4.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเต...
ข่าวล่าสุด
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางร...
20 ก.ย. 2560
 นักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่...
20 ก.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาศักยภ...
18 ก.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดต...
14 ก.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บ...
06 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุ...
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจ...
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดป...
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอ...
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสั...
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573