หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

หมวด : ทั่วไป

หน้าแรก » ทั่วไป » สุดยอดนักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สุดยอดนักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ "
สุดยอดนักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓
นักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓ คว้า ๙ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน....
จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๐ รายการ สามารถคว้าได้ ๙ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ดังนี้ ๑. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓ ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.๑ – ป.๓ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.๑-ป.๖ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา ๔. อันดับที่ ๔ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนมีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑-ป.๖ ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากช่อง ๕. อันดับที่ ๕ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑ – ม.๓ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ๖. อันดับที่ ๗ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.๑ – ม.๓ ได้แก่ โรงเรียนบ้านฝ้าย ๗. อันดับที่ ๙ เหรียญทอง การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.๑ – ม.๓ ได้แก่ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง ๘. อันดับที่ ๙ เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑ – ป.๖ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ ๙. อันดับที่ ๑๑ เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.๑ – ม.๓ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย ๑๐. อันดับที่ ๑๑ เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.๑ – ป.๖ ได้แก่ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
โดย : นายวิเชียร พลจันทึก 
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:10:08 น.
อ่าน 240 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 3.00 จาก 5 คะแนน (2 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : สุดยอดนักเรียนบุรีรัมย์ เขต ๓
ข่าวล่าสุด
 ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์ มอ...
22 ส.ค. 2560
 ค่ายวิชาการ “สังคมศึกษา ศา...
22 ส.ค. 2560
 ค่ายวิชาการนักเรียน กลุ่มส...
15 ส.ค. 2560
 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครั้...
15 ส.ค. 2560
 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธ...
11 ส.ค. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุ...
13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจ...
04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดป...
22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอ...
05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสั...
03 ธ.ค. 2553
ทั้งหมด
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573