หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก ทั่วไป :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ 12 รูป มาใหม่7023 มิ.ย. 2560
 ผอ.เขต พบเพื่อนครู “ถาวรวัฒนา” 16 รูป มาใหม่6023 มิ.ย. 2560
 ผอ.เขตฯ เยี่ยมชม “การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ค... 12 รูป มาใหม่3023 มิ.ย. 2560
 บ้านถาวร เปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 16 รูป มาใหม่2023 มิ.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครู “หนองหงส์”... 24 รูป18022 มิ.ย. 2560
 “พลังเด็กไทยหยุดยั้งยาเสพติด”  8 รูป11022 มิ.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครู ”ห้วยหิน” 18 รูป อ่าน 28 ครั้ง28021 มิ.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการ... 14 รูป19021 มิ.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ พบเพื่อนครูฝ้ายไทย 20 รูป อ่าน 40 ครั้ง40020 มิ.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครู “เสาทอง” 22 รูป อ่าน 44 ครั้ง44019 มิ.ย. 2560
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 รูป อ่าน 29044 ครั้ง13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา  4 รูป อ่าน 20159 ครั้ง04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT. 7 รูป อ่าน 19188 ครั้ง22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 29 รูป อ่าน 14299 ครั้ง05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ... 20 รูป อ่าน 12593 ครั้ง03 ธ.ค. 2553
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็... 26 รูป อ่าน 9548 ครั้ง24 ส.ค. 2557
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 10 รูป อ่าน 9199 ครั้ง21 ส.ค. 2557
 บุรีรัมย์ เขต 3 ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนตุลยาธร 15 รูป อ่าน 6950 ครั้ง04 พ.ค. 2555
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 13 รูป อ่าน 6570 ครั้ง05 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 รูป อ่าน 6269 ครั้ง18 พ.ค. 2554
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573