หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก ทั่วไป :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประส... 18 รูป อ่าน 25 ครั้ง25027 เม.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ “อิ่มบุญสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไ... 20 รูป อ่าน 85 ครั้ง85010 เม.ย. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำ... 12 รูป อ่าน 122 ครั้ง122003 เม.ย. 2560
 Big Cleaning Day และปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา 12 รูป อ่าน 97 ครั้ง97031 มี.ค. 2560
 มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน... 14 รูป อ่าน 135 ครั้ง135029 มี.ค. 2560
 OPEN HOUSE การแสดงผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน “เทิดไท้... 14 รูป อ่าน 110 ครั้ง110029 มี.ค. 2560
 Open house บ้านสิงห์ 18 รูป อ่าน 115 ครั้ง115022 มี.ค. 2560
 พัฒนาระบบจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โดยใช้โปรแกร... 6 รูป อ่าน 101 ครั้ง101022 มี.ค. 2560
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  14 รูป อ่าน 120 ครั้ง120016 มี.ค. 2560
 ผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยควา... 8 รูป อ่าน 90 ครั้ง90016 มี.ค. 2560
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 รูป อ่าน 28964 ครั้ง13 พ.ค. 2553
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 31 อัตรา  4 รูป อ่าน 20114 ครั้ง04 มี.ค. 2553
 สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT. 7 รูป อ่าน 19129 ครั้ง22 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 29 รูป อ่าน 14206 ครั้ง05 เม.ย. 2554
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ... 20 รูป อ่าน 12564 ครั้ง03 ธ.ค. 2553
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็... 26 รูป อ่าน 9520 ครั้ง24 ส.ค. 2557
 บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมการสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 10 รูป อ่าน 9183 ครั้ง21 ส.ค. 2557
 บุรีรัมย์ เขต 3 ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนตุลยาธร 15 รูป อ่าน 6687 ครั้ง04 พ.ค. 2555
 สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 13 รูป อ่าน 6554 ครั้ง05 ก.พ. 2553
 บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 รูป อ่าน 6216 ครั้ง18 พ.ค. 2554
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573