ผอ.สพป.บร. 3นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บร.3
รก.ผอ.สพป.บร. 3
ประวัติส่วนตัว 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 เพลงมาร์ช สพป.บร.3
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 เพลง TO BE NUMBER ONE
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน  
ปณิธาน: พัฒนางาน สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ++ คำขวัญ: คนมีมาตรฐาน งานมีคุณภาพ ++ ค่านิยมขององค์กร: มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู
- ข่าวด่วน -


 แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2557 (งบแปรญัตติ) เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน /เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ด่วน เอกสารแนบ
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.10 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย ตอบแบบสอบถาม
 แจ้งเลื่อนการจัดค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมฯและมัธยมฯ เป็นวันที่ 28 เม.ย. 2557 ถึง 12 พ.ค. 2557
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ "สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย" เชิญรับชม
 แจ้ง ร.ร. ในฝันและ ร.ร. มาตรฐานสากลกรอกและบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางเว็บไซต์ www.labschools.com ด่วน
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (คนละแบบกับรายงานประจำปี ตรวจสอบก่อนส่ง)
จากกำหนดเดิม 31 มี.ค. 2557 ให้เลื่อนไปส่งภายในวันที่ 30 เม.ย. 2557
 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวโหลด
 แจ้ง ร.ร. ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม สำหรับลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนตำแหน่ง รายละเอียด
 แจ้งเว็บมาสเตอร์ร.ร. แก้ไขเว็บไซต์โรงเรียน คลิ๊กที่นี่

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว... รูปภาพ จำนวน 29 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ นำนักเรียนอนุบาลนางรอง ศึกษาดูงานสั... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ นำนักเรียนอนุบาลนางรอง ศึกษาดูงานสั...
  นางมาลี ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ นำนักเรี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ตรวจเยี่ยมค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความ... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
ตรวจเยี่ยมค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความ...
  นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมค่ายอบรมผู้กำกับลูกเสื...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ และเปิ... รูปภาพ จำนวน 44 รูป ฮิต RSS Feed
สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ และเปิ...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง เปิดนิทรรศการวิชาก... รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง เปิดนิทรรศการวิชาก...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “๒ เมษา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนด... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนด...
  นายสิงห์ โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัดเว็บไซต์น่าสนใจ
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 63
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
       - เครื่องมือวัดแวว
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122