หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ - การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา
28 กรกฏาคม 2560 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2
 การประชุมสัมนาครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
15 โรงเรียน ชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เอกสารแนบ
 ขอเชิญรับชมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )
ช่อง DLTV 14 เวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ค. 60 คลิกรับชม
 ขอเชิญคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูล ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ สนามโรงเรียนอนุบาลนางรอง เอกสารแนบ คู่มือ


 ระบบอนุมัติการอบรม คลิกที่นี่ ลงทะเบียนอบรม คลิกที่นี่
การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนกา... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนกา...
  นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการชุม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
“ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
   นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายสร้างสรรค์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมจัดทำ PLC รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมจัดทำ PLC
  นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prof...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา... รูปภาพ จำนวน 16 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ถวายพระพรชัยมง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » พัฒนาครูผู้สอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
พัฒนาครูผู้สอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
  ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมแล... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมแล...
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมรับการป...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ประกาศโรงเรียน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลดข้อมูล

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย

facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
คู่มือประชาชน
เว็บไซต์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
 การรับนักเรียน 2560
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ครูปฐมวัย สพป.บร.3
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573