หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว Smis
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ขอความอนุเคราะห์ รร.ในสังกัดกรอกรายการอ้างอิงตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติราชการ
ตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ภายในวันที่ 28 ก.ค. 59 ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 สถาบันพัฒนานวัตกรรมฯและวิจัยทางการศึกษา
จัดทำโครงการอบรมพัฒนาผลงาน ในวันที่ 30 ก.ค. 59 รายละเอียด

 แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียน
ด้อยโอกาสผ่านระบบ DMC ให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่แนบ จำนวนเด็กด้อยโอกาส
คู่มือ
 แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบ TEPE Online กรอกแบบสอบถาม

การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ นำบุคลากรในสังกัด ทำบุญถวายเทียนพร... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ นำบุคลากรในสังกัด ทำบุญถวายเทียนพร...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญถวายเทียนพรรษา เน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฎิบัติการเฝ้าระวัง แล... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฎิบัติการเฝ้าระวัง แล...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » รับมอบ “อาคารจรัสบวรพันธ์” โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
รับมอบ “อาคารจรัสบวรพันธ์” โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีรับมอบ “อาคารจรัสบวรพันธ์” โรงเรียนบ้านหนองเสม็...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » พัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
พัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ละหานทราย พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง และจัดสัปดาห์บ้านนัก... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
ละหานทราย พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง และจัดสัปดาห์บ้านนัก...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาล... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาล...
   นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม เขตพัฒนาคุ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
ประกาศโรงเรียน

  
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจพยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122