หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ขอเชิญประธานกลุ่มทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัดประชุม (กีฬาผู้บริหาร)
วันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง
เอกสารแนบ
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
เอกสารแนบ
 ประชาสัมพันธ์ชมรมครูภาษาไทยโครงการพัฒนา
สมาชิกและครูที่สนใจไปทัศนศึกษาภาคใต้และประเทศมาเลย์เซีย
เอกสารแนบ
 แจ้งบัญชีจัดสรรโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ
 ความเคลื่อนไหวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เว็บไซต์
 แนวทางการใช้งเงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ
 ตารางออกอากาศการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2558 ผ่านช่อง DLTV 14 ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดย
เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 58 เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
 รายงานผลการดําเนินการจ้างพนักงานราชการ แบบสอบถาม
 การรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นป.1-6
เอกสารแนบ คู่มือ
 รายละเอียดประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ เอกสารแนบ คู่มือ
 ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่รายงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบโดยด่วน
http://dltv.feedback180.com/login

นับถอยหลังสอบ O-NET
รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต๓ ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างถนน รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต๓ ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างถนน
   นางพุทธชาด ศรีสุริยันต์โยธิน สจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างถนนเข้า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการประเมินเขตสุจริต รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการประเมินเขตสุจริต
   น.ส.สมพร สามทองกล่ำ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และคณะ ประเมินเขตสุจริต สพป.บุรีรัมย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครูหนองกี่ รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบเพื่อนครูหนองกี่
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ พบเพื่อนครูหนองกี่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนกองทุนการศึกษา รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนกองทุนการศึกษา
   นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนในโครงการกองทุนก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » โรงเรียนบ้านปากช่องเปิดอาคารเรียนใหม่ รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านปากช่องเปิดอาคารเรียนใหม่
  นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนแห่งใหม่.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » มอบห้องน้ำคนพิการ  รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
มอบห้องน้ำคนพิการ
  นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานรับมอบห้องน้ำและรถสามล้อโยกคนพิการ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
ประกาศโรงเรียน

  
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122