หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง
,ระบบปฎิบัติการและโปรแกรมสำนักงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารแนบ
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จัดการอบรมโครงการสานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 2
ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2560 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์ เอกสารแนบ

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อกาาเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาที่
ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป. บร.3 โรงเรียนใดยังไม่มารับหนังสือแจ้งยอด(กบข.)
และใบแจ้งยอด AIA จักรเพ็ชร ให้มารับที่ห้องการเงิน ด่วน ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

 คู่มือสร้างความเข็มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ดาวโหลด

 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น(B.TC.) เอกสารแนบ
 โปรดแจ้งชื่อและข้อมูล สำหรับท่าน
ที่ไม่มีอีเมล Office 365 ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ลิ้งค์กรอกข้อมูล

 แจ้งผู้บริหารและครูทุกคนในสังกัด
เข้าใช้งานอีเมล Office365 รายชื่ออีเมลครูและผู้บริหาร
คู่มือเข้าใช้งาน
 แบบกรอกคะแนนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2559 สพป. บร 3 เอกสารแนบ
 ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบกรอกรายชื่อ
ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล
ลิงค์กรอกข้อมูล
 ให้โรงเรียนในสังกัดเข้ารายงานการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (iPSTAR) ลิ้งค์รายงาน รายชื่อโรงเรียน
 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมเอกลดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เอกสารแนบ

 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
และระบบโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ดาวเทียม ipstar โดยให้รายงานผ่านเว็บไซต์
http://202.29.172.246/schoolnet/ ให้แล้วเสร็จโดยด่วน เอกสารแนบ

การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » พัฒนาระบบจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โดยใช้โปรแกร... รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
พัฒนาระบบจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โดยใช้โปรแกร...
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดทำเอกสา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยควา... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยควา...
  นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » สรรหาพนักงานราชการและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการ... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
สรรหาพนักงานราชการและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการ...
   บุรีรัมย์ เขต ๓ ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ และคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » Open house บ้านสิงห์ รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
Open house บ้านสิงห์
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด “งานเปิดรั้วโรงเรียน (Open house)” โรงเรียนบ้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งข้อรา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยค... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยค...
  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ โดยกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโป...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ประกาศโรงเรียน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลดข้อมูล

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย

facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
คู่มือประชาชน
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573