ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ร.ร.ที่เปลี่ยนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ให้ทำหนังสือแจ้งรายชื่อการเปลี่ยนแปลง

 ขอให้ร.ร.ที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมแต่ละรายการเตรียม
อุปกรณ์การแข่งขันมาให้พร้อม

 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
ให้มารายงานตัวในวันแข่งขัน เวลา 08.00 น ที่หอประชุมสพพป.บุรีรัมย์ เขต 3
เอกสารแนบ
 ขอให้ ร.ร. ที่เป็นตัวแทนกลุ่มร.ร. ที่มีชื่อลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในกิจกรรม ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสพป. บุรีรัมย์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ ๒๑ ม.ย. ๒๕๕๘
ณ หอประชุมสพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เอกสารแนบ
 รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ประมาณเดือน พฤษภาคม 2558 ขอให้ฝึกทดสอบทางเว็บไซต์ www.examenglish.com หรืออื่น ๆ
เอกสารแนบ
 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2558
เอกสารแนบ
 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) เพิ่มเติม
เอกสารแนบ
 ข้อชี้แจงในการจัดทำปพ.1 ในปีการศึกษา 2557 เอกสารแนบ
 แบบประเมินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
คลิกดาวโหลด
 โปรแกรม ปพ.1 ป.6 (แก้ไข) คลิกดาวโหลด
 การใช้คะแนนข้อสอบกลาง เอกสารแนบ
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์
เรื่อง การศึกษาประสิทธิผล ของระบบให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา http://203.172.202.12/gtech_poll

 โปรแกรม ปพ.1และโปรแกรมกรอกคะแนน
ข้อสอบกลางพร้อมเอกสารประกอบ (แก้ไข)
คลิกดาวโหลด

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน... รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ระดับชั้นประถมศึ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ชมรมครูภาษาไทย ทัศนศึกษาภาคใต้ รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
ชมรมครูภาษาไทย ทัศนศึกษาภาคใต้
  ดร.อัจฉรา ฉายวิวัฒน์ ประธานชมรมครูภาษาไทย นำคณะชมรมครูภาษาไทย ทัศนศึกษาในจังหวัดภาคใต้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย “สงกรานต์ ๕๘... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย “สงกรานต์ ๕๘...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสถานศึกษา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย... รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย...
  นายสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย...
   นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » “สงกรานต์บ้านเรา หยอกเหย้าสนุกสนาน.....”  รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
“สงกรานต์บ้านเรา หยอกเหย้าสนุกสนาน.....”
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารด...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122