หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2559
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 แจ้งนักการภารโรง (4600 อัตรา) ที่มาดำเนินการต่อสัญญาจ้างให้มารับสัญญาจ้าง (คู่ฉบับ)
ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ในวันที่ 28 เมษายน 2560
 การประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริต
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 พ.ค. 60 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 ด่วนที่สุด!แจ้งครูอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน
การเขียนตามแนวทางPISAชั้นป.4 อบรมวันที่2-3พค.60 ร.ร.ละ1 คน
อบรมชั้นป.5วันที่4-5พค.60ร.ร.ละ1คน ที่หอประชุม ร.ร.อนุบาลนางรอง เอกสารแนบ
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 135/2560 เอกสารแนบ
 สพป.บุรีรัมย์เขต3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
, ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 2
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง,ระบบปฏิบัตการโปรแกรมสำนักงาน
ตามโครงการ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารแนบ

 ร่างประกาศเชิญชวน(TOR)ครั้งที่2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงระบบปฏิบัตการโปรแกรม
สำนักงานตามโครงการ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารแนบ

 โปรดแจ้งชื่อและข้อมูล สำหรับท่าน
ที่ไม่มีอีเมล Office 365 ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ลิ้งค์กรอกข้อมูล

 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
และระบบโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ดาวเทียม ipstar โดยให้รายงานผ่านเว็บไซต์
http://202.29.172.246/schoolnet/
ให้แล้วเสร็จโดยด่วน เอกสารแนบ


การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ “อิ่มบุญสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไ... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ “อิ่มบุญสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไ...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานประเพณีวันสงกราน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » Big Cleaning Day และปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
Big Cleaning Day และปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » OPEN HOUSE การแสดงผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน “เทิดไท้... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
OPEN HOUSE การแสดงผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน “เทิดไท้...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงาน Open House การแสดงผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประส... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประส...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำ... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำ...
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน...
  นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ประกาศโรงเรียน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลดข้อมูล

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย

facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
คู่มือประชาชน
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573