หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ - ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จ
ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ดารารัตน์ อาชีวะร้อยดวงใจ ถวายพ่อ ภายในวันที่ 20 มิ.ย 60 เอกสารแนบ
 ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เอกสารแนบ
 การอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC เอกสารแนบ
 แจ้งทุกสถานศึกษากรอกแบบสำรวจกล้อง CCTV 16 ,มิ ย 60 แบบสำรวจ
 การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
การใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา เอกสารแนบ
 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน
ตามโครงการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เอกสารแนบ
 โรงเรียนโครงการอาหารกลางวันที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ดำเนินการส่งสำนักงานเขต ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 60
 ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรอกข้อมูลครูทุกคน
โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ลิ้งค์กรอกข้อมูล
 ขอเชิญประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มประชุม
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เอกสารแนบ

การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ผอ.เขตฯ เยี่ยมชม “การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ค... รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
ผอ.เขตฯ เยี่ยมชม “การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ค...
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เยี่ยม และพบปะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต.......
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครู “หนองหงส์”... รูปภาพ จำนวน 24 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เคลื่อนที่พบข้าราชการครู “หนองหงส์”...
  นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ มอบนโยบายการจั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ผอ.เขต พบเพื่อนครู “ถาวรวัฒนา” รูปภาพ จำนวน 16 รูป RSS Feed
ผอ.เขต พบเพื่อนครู “ถาวรวัฒนา”
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายตามโครงการ สพป.บุรีรัมย์ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บ้านถาวร เปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รูปภาพ จำนวน 16 รูป RSS Feed
บ้านถาวร เปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
   นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ ....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » “พลังเด็กไทยหยุดยั้งยาเสพติด”  รูปภาพ จำนวน 8 รูป RSS Feed
“พลังเด็กไทยหยุดยั้งยาเสพติด”
   ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทัก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ประกาศโรงเรียน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลดข้อมูล

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย

facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
คู่มือประชาชน
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
 การรับนักเรียน 2560
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ครูปฐมวัย สพป.บร.3
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573