หน้าแรก สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. POC E-filing กระดานข่าว กระดานข่าว E-Filing
ผอ.สพป.บร. 3นายสง่า ศรีราม
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินธุรการโรงเรียน
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์มยืนยันการมีตัวตน
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา

 โปรแกรมคำนวณ ปร. 4-5-6
รายงาน สพฐ.

 DMC60
 EMIS60
 b-obec60
 คัดกรองนักเรียนยากจนุ60
 SchoolMIS60
 รายงาน EMIS
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
มุ่งสู่มาตรฐาน ทะยานสู่เป้าหมาย
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ - การอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง BBL
ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง เอกสารแนบ
 สำรวจข้อมูลครูผู้สอนปฐมวัย ส่งข้อมูลภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คลิกกรอกข้อมูล
 วิธีรายงานข้อมูลโปรแกรม Nispa เอกสารแนบ
 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนลงข้อมูลรายละเอียด โปรแกรม Nispa (เกี่ยวกับยาเสพติด)
โดยด่วน Username: obec3103 และ Password: iyatfe
 การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิคศาสตร์ (เสมือนจริง) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ
 แจ้งเรื่องการแข่งขันคัดเลือก ฮอนด้า 31 ขา สามัคคี ปี 13
ให้สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คัดเลือกวันที่ 24 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อำเภอนางรอง ใบสมัคร
 ส่งรายงานตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าว
ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เอกสารแนบ
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ชมรมลูกจ้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เอกสารแนบ
 การประชุมสัมนาครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
15 โรงเรียน ชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คู่มือ


การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Area

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » ค่ายวิชาการ “สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” ครั้งที่... รูปภาพ จำนวน 14 รูป RSS Feed
ค่ายวิชาการ “สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” ครั้งที่...
  นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการ “สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๒ ตา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครั้งที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครั้งที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที...
  นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครั้งที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานคุ้มครองและช่วยเหลือน... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานคุ้มครองและช่วยเหลือน...
  นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็น...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์ มอบทุนการศึกษา “ทุนเด็กกตัญ... รูปภาพ จำนวน 14 รูป RSS Feed
ครอบครัวกฤตยเรืองโรจน์ มอบทุนการศึกษา “ทุนเด็กกตัญ...
   นายโชคชัย สว่างรัตน์ ปลัดอาวุโส อำเภอนางรอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเด็กกตัญญู รู้รับผิดช...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ค่ายวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
ค่ายวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์...
  นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์........
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...
  นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติส...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพฐ.
ประกาศโรงเรียน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลดข้อมูล

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย

facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
คู่มือประชาชน
เว็บไซต์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
  การรับนักเรียน 2559  
 การรับนักเรียน 2560
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.ต.ป.น เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ครูปฐมวัย สพป.บร.3
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เลขที่ 77 หมู่ 4 บ้านดอนแสลงพันธ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-4541 โทรสาร.0-4463-4542
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-4573