ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.
 รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงประเมินการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านระบบ DLT EVAL
ภายใน 31 มี.ค.58 เวลา 10.00 น.ประสานงาน 081-9660431,084-4294998
เว็บรายงาน คู่มือรายงานผู้บริหาร คู่มือรายงานครูผู้สอน
 ให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ตรวจสอบการรายงานผลตามหนังสือ ที่ ศธ 04084/ว 875
ลว. 20 กพ.58 ด่วน หากโรงเรียนใดยังรายงานผลไม่ครบให้ดำเนินการด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
เอกสารแนบ
 ข้อชี้แจงในการจัดทำปพ.1 ในปีการศึกษา 2557 เอกสารแนบ
 แบบประเมินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คลิกดาวโหลด
 โปรแกรม ปพ.1 ป.6 (แก้ไข) คลิกดาวโหลด
 การใช้คะแนนข้อสอบกลาง เอกสารแนบ
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์
เรื่อง การศึกษาประสิทธิผล ของระบบให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา http://203.172.202.12/gtech_poll

 โปรแกรม ปพ.1และโปรแกรมกรอกคะแนน
ข้อสอบกลางพร้อมเอกสารประกอบ (แก้ไข)
คลิกดาวโหลด


รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดป้ายโรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา รูปภาพ จำนวน 30 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดป้ายโรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา อำเภอเฉลิม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บ้านส้มป่อย เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ และพิธีมอบทุนก... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
บ้านส้มป่อย เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ และพิธีมอบทุนก...
   นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ และมอบทุนการศึ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » อนุบาลหนองหงส์ เปิดงาน “OPEN HOUSE” ผลงานและความดี... รูปภาพ จำนวน 38 รูป ฮิต RSS Feed
อนุบาลหนองหงส์ เปิดงาน “OPEN HOUSE” ผลงานและความดี...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงาน “OPEN HOUSE” ผลงานและความดี สมศักดิ์ศร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ตรวจเยี่ยม และพบปะเพื่อนครูโรงเรียนวัดอัมภาราม รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
ตรวจเยี่ยม และพบปะเพื่อนครูโรงเรียนวัดอัมภาราม
   นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม และพบปะเพื่อนครูโรงเรียนวัดอัมภาราม และโ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสาร... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสาร...
   นายสิงห์ โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ รูปภาพ จำนวน 32 รูป ฮิต RSS Feed
ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พบปะเพื่อนครู และมอบนโยบายการจัดการศึกษาเขตพัฒนาคุณภาพกา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจพยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122